Ca să începi școala de șoferi trebuie să fi împlinit

17 ani și 9 luni

și să fii apt din punct de vedere medical și psihologic.

Pentru a începe cursurile de instruire și pentru a putea absolvi școala de șoferi, va trebui să completați contractul de școlarizare la sediul nostru și să aveți asupra dumneavoastră CARTEA DE IDENTITATE și CAZIERUL JUDICIAR (cu mențiunea „examen auto”)

Pentru susținerea examenului auto cat. B este necesară depunerea unui dosar care va cuprinde:

~ fișă școlarizare

~ cerere de prezentare în examen

~ cazier judiciar( cu mențiunea examen auto)

~ copie după cartea de identitate

~ fotografie tip permis

~ analize medicale

~ avizul psihologic